Nawoord

Na vier jaar bouwen is het nu zover, de Sluiskiltunnel is open voor het verkeer. Ruim vijf weken eerder dan gepland en gerealiseerd binnen het vastgestelde budget. Een prestatie die niet toevallig tot stand is gekomen. Daar hebben we gezamenlijk, de BV KKS en Combinatie BAM-TBI (CBT), de schouders onder gezet door duidelijke keuzes te maken en die consequent vast te houden. Dat begon met de keuze voor privaat opdrachtgeverschap in de vorm van een besloten vennootschap. Los van de politiek ben je slagvaardiger, kun je snel beslissingen nemen. Het zorgde voor korte lijnen tussen opdrachtgever en de aannemer. CBT was daardoor in staat om snel in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

We kozen voor een open cultuur, waar transparantie en gesprekken leidend waren. We werkten vanuit dezelfde keet, de kantoren slechts gescheiden door de kantine, en we liepen bewust bij elkaar binnen. Door elkaar regelmatig te spreken, leg je de bodem voor een goed gesprek voor als het een keer tegenzit. Want natuurlijk zijn er altijd punten waarover je moet nadenken, waar verschillen van inzicht zijn. Die tijdig onderkennen en bespreekbaar maken, werkt altijd beter dan het schrijven van e-mails waarin de nuances verdwijnen, of vergaderen met het contract op tafel. Problemen heb je samen en los je dus ook samen op. Tot slot kozen we voor een veilig bouwproject. We liepen daarmee voorop in Nederland en hebben laten zien dat aandacht voor veiligheid zich uitbetaalt in minder ongelukken en in meer kwaliteit. Onze aanpak past in de moderne, duurzame vorm van projectmanagement waar mensen net zo belangrijk, nee, belangrijker zijn dan het resultaat. Niet voor niets was het onze ambitie om het veiligste civiele bouwproject van Nederland te zijn.

Het lijkt misschien of in techniek alles te beredeneren en te berekenen is, maar niets is minder waar. Het blijft het werk van mensen met hun eigen kennis, vaardig- en eigenaardigheden. In dit project kwamen briljante karakters samen in het management. Zij vulden elkaar aan, hielden elkaar scherp en zorgden voor de nodige bezieling aan beide kanten van de kantine. Ook binnen CBT, waar vier bedrijven (BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau, Mobilis en Croon) actief waren, verliep de samenwerking soepel. CBT schakelde op haar beurt een groot aantal specialistische bouwpartners en leveranciers in. Ook daarmee werd voorspoedig en prettig samengewerkt. Vele mensen hebben mede daardoor veel plezier aan de bouw van de Sluiskiltunnel beleefd, en wij zeker.

We kijken terug op een project waar beproefde concepten en vooruitstrevende idee├źn zorgden voor een prachtig resultaat. Wij hopen dat onze ervaringen een inspiratie zijn voor velen.

Tin Buis

Directeur BV KKS

Jan de Jong

Voorzitter Raad van Bestuur Combinatie

BAM-TBI

1. Cover