‘Verbinden hoort bij Zeeland, net als samen bouwen’

Zeeland bestaat van oudsher uit eilanden, uit overkanten. Ze vormen het herkenbare Zeeuwse profiel. Dammen, bruggen en tunnels verbinden de eilanden. Met de Oosterscheldekering en de Westerscheldetunnel als bijzondere verbindende infrastructurele werken.
Nu hebben we ook de Sluiskiltunnel als
vaste verbinding. Een verbinding waar de regio decennialang op zat te wachten.

De brug bij Sluiskil heeft lang ergernis opgeleverd. Met de realisatie van de Sluiskiltunnel is dat nu verleden tijd. Het knelpunt in de verbinding tussen West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen is opgelost. De Sluiskiltunnel is onderdeel van een vloeiende noord-zuidverbinding tussen de rijksweg A58 en België en levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de economie van de regio en de provincie Zeeland.

Het heeft lang geduurd voordat de vaste verbinding tot stand kon komen. De tunnel had lang geen Haagse prioriteit. Uiteindelijk kwam het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de brug. De nieuwe tunnel is van groot belang voor de regionale economie. Daarom droegen ook de gemeente Terneuzen, Zeeland Seaports, de NV Westerscheldetunnel en het gewest Vlaanderen bij. Niet alleen financieel. Zij hebben zich ook op andere gebieden ingespannen om het project succesvol te laten verlopen.

Het is bijzonder dat een project van deze omvang binnen de vastgestelde tijd en het beschikbare budget is gerealiseerd. Ook is het bijzonder dat de Sluiskiltunnel als voorbeeldproject op het gebied van veilig bouwen de geschiedenis ingaat. Complimenten voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen. De Sluiskiltunnel is een mooi project. Intensieve samenwerking heeft geleid tot een mooi resultaat, een toonbeeld voor toekomstige projecten. Daar mogen we met zijn allen ontzettend trots op zijn.

Verbinden hoort bij Zeeland. Net als samen bouwen. Nuchter, goed, op tijd en innovatief. Zo doen wij dat. Ik wens u veel leesplezier met dit prachtige naslagwerk van een project waar ik met veel trots en plezier op terugkijk.

Kees van Beveren,
gedeputeerde Provincie Zeeland

1. Cover