in feite(n)

60 seconden doet een automobilist erover om de 1.330 meter van de Sluiskiltunnel te overbruggen bij een gemiddelde snelheid van 80 km per uur.

Inleiding

De Sluiskiltunnel, de aansluitende wegen en kunstwerken zijn in gebruik genomen. Ze zijn goed en veilig gebouwd, comfortabel voor alle gebruikers. Wij kijken trots terug op een mooi project. Bijna vijf jaar lang werkten de BV Kanaalkruising Sluiskil en Combinatie BAM-TBI nauw samen aan de ontbrekende schakel in de verbinding Goes-Gent. Veel mensen leverden uitstekend werk. Voor hen is dit boek. Foto’s en verhalen over de bouw illustreren mijlpalen en ambities. We wilden binnen tijd en budget kwaliteit leveren en boven alles het veiligste civiele bouwproject van Nederland realiseren. Dat betekende een project zonder dodelijke ongevallen en met minder dan vijf verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren.

Goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer was een voorwaarde. Problemen los je eenvoudiger op als je elkaar kent. We zijn samen in een keet gaan zitten. In het begin onwennig. Daarna met steeds meer vertrouwen. We losten kleine en grote problemen op. We onderhielden intensief contact met de omgeving. Organisaties en overheden werkten constructief mee. Samen haalden we onze doelstellingen glansrijk. We zijn het veiligste civiele bouwproject van Nederland en we leverden ruim vijf weken eerder op dan gepland! Dat leidde tot groot enthousiasme. Inwoners en ondernemers konden niet wachten tot de tunnel klaar was. Zij keken uit naar het moment dat het wachten voor de brug tot het verleden zou behoren. Dat moment is nu aangebroken.

De opening van de tunnel betekent een grote verandering voor de regio en voor iedereen die aan het project werkte. Er is een einde gekomen aan het werk hier in Sluiskil.
De medewerkers van de Westerscheldetunnel nemen het toezicht en beheer op zich. De projectmedewerkers gaan weer verder.

Wij kijken met plezier terug op de bouw van de Sluiskiltunnel. Onze herinneringen liggen vast in dit boek. Bij het doorbladeren hadden wij al heel wat ‘oh ja’-momenten. Wij hopen dat u die ook beleeft en met veel plezier terugdenkt aan dit bijzondere project.

Ton Vrijdag, General Manager BV Kanaalkruising Sluiskil

Michel Langhout, Projectmanager Combinatie BAM-TBI

1. Cover